debian kurulumu

Bu dokümanda debianı debootstrap ile kurma konusu anlatılacaktır. Bu dokümandaki komutları kendi kurulumunuza göre uyarlayarak yazın.

Bu dokümanda debian sid kurulumu anlatılmıştır. sid yerine stable kullanmak isterseniz dokümanda sid gördüğünüz yerlere stable yazmanız gerekir.

Not: Uefi kurulum için efi bölümü /dev/sda1, her iki kurulum türü için /dev/sda2 kök dizin olarak ele alıp anlatacağım.

Not: Bu dokümandaki yazılanları uygulamadan dolayı oluşabilecek zarar veya veri kayıplarından dokümanın yazarı sorumlu tutulamaz.

Temel kavramlar
Terim Anlamı
rootfs Kurulumu yapılan sistemin taslağıdır. chroot komutu ile içerisine girebiliriz. çıkmak için ise exit komutu kullanılmalıdır.
debootstrap rootfs oluşturmak için kullanılan komuttur. Debiana ait bir araçtır fakat debian dışında da kullanılabilir.
efi bölümü Sadece Uefi kullanan sistemlerde bulunan ve açılış için gereken dosyaların bulunduğu bölümdür.
kök dizin Kurulumu yapılan sistemin kurulacağı yerdir.

Gerekenler

Debian tabanlı herhangi bir dağıtım isosu (ubuntu debian pardus mint fark etmez)

Eğer debian tabanlı olmayan bir dağıtım varsa ona debootstrap kurmalısınız.

Kaynak kodu derlemeden önce bir tane yamaya ihtiyacınız olabilir.

Kaynak kod: https://salsa.debian.org/installer-team/debootstrap

Yama: https://gitlab.com/sulinos/repositories/SulinRepository/-/raw/master/system/devel/debootstrap/files/0001-remove-dpkg-support.patch

Hazırlık aşaması

Elinizdeki isoyu yazdırıp live olarak açın. Tüm işlemi live modda halleceğiz. Tüm işlemi root yetkisi ile yapacağız. sudo su yazarak önce root yetkisi alın.

 1. debootstrap paketini kurun:
$ apt-get update
$ apt-get install debootstrap
 1. Uefi mi yoksa legacy mi kullandığınızı öğrenin:

Eğer /sys/firmware/efi adında bir dizin varsa uefi kullanıyorsunuzdur. Aşağıdaki komutun çıktısı da aynı bilgiyi verecektir.

[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo legacy
 1. Kurulum yapılacak diski bölümlendirelim. Uefi için 100mb efi bölümü ve bir kök dizin oluşturalım. (ben sda1 efi sda2 kök olarak anlatacağım) legacy için sadece kök dizin açmamız yeterlidir.
$ cfdisk /dev/sda # Bunun yerine gparted gibi gui araçları da kullanabilirsiniz.
 1. Diskleri biçimlendirelim:
$ mkfs.ext4 /dev/sda2 # kök dizin
$ mkfs.vfat /dev/sda1 # efi bölümü (sadece uefi kullananlar yapmalı)

Kurulum aşaması

Chroot dışındaki kurulum aşamaları

 1. Diskleri hazırladıktan sonra kuruluma geçebiliriz. Bunun için ilk kök dizin olacak yeri /mnt içine bağlayalım. Bağlanıp bağlanmadığını lsblk veya df komutları ile kontrol edebilirsiniz.
$ mount /dev/sda2 /mnt
 1. Debootstrap ile diskin içine rootfs oluşturalım. Debian tabanı dışındaki dağıtımlarda --arch amd64 parametresini yazmak zorundasınız.
$ debootstrap --arch amd64 --no-merged-usr sid /mnt https://deb.debian.org/debian
 1. Oluşturduğumuz rootfs içine dev sys proc run dizinlerini bağlayalım.
$ for i in dev dev/pts proc sys run; do mount -o bind /$i /mnt/$i; done
 1. Rootfs içerisine chroot ile girelim. Bu aşamadan sonraki tüm adımlar chroot içerisinde yapılacaktır.
$ chroot /mnt /bin/bash

Chroot içindeki kurulum aşamaları

 1. Kerneli ve grubu kuralım. Uefi kullananlar efi bölümünü /boot/efi dizinine bağlamalılar.
# sadece uefi kullananların yapması gereken kısım
$ mkdir -p /boot/efi
$ mount /dev/sda1 /boot/efi
# uefi ve legacy için ortak olan kısım
$ apt-get update
$ apt-get install grub-pc-bin grub-efi linux-image-amd64 linux-headers-amd64
$ grub-install /dev/sda
$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 1. Non-free ve Contrib depolarını etkinleştirelim (isteğe bağlı)
$ echo 'deb https://deb.debian.org/debian sid main contrib non-free' > /etc/apt/sources.list
 1. Sürücüleri kuralım (isteğe bağlı)
$ apt-get install firmware-amd-graphics firmware-atheros \
  firmware-b43-installer firmware-b43legacy-installer \
  firmware-bnx2 firmware-bnx2x firmware-brcm80211 \
  firmware-cavium firmware-intel-sound firmware-intelwimax \
  firmware-ipw2x00 firmware-ivtv firmware-iwlwifi \
  firmware-libertas firmware-linux firmware-linux-free \
  firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree firmware-myricom \
  firmware-netxen firmware-qlogic firmware-realtek firmware-samsung \
  firmware-siano firmware-ti-connectivity firmware-zd1211
 1. /etc/fstab dosyasını düzenleyelim. Not: Uefi kullananlar efi bölümünü de ekleyebilirler. Ben şahsen gerekli görmüyorum.

içeriği şu şekilde olmalı:

# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
/dev/sda2 / ext4 defaults,rw 0 0
 1. Masaüstü ortamı kuralım (isteğe bağlı)
$ apt-get install xorg xinit
$ apt-get install lightdm # giriş ekranı olarak lightdm yerine istediğinizi kurabilirsiniz.
Masaüstü Komut
xfce apt-get install xfce4
lxde apt-get install lxde
cinnamon apt-get install cinnamon
plasma apt-get install kde-standard
gnome apt-get install gnome-core
mate apt-get install mate-desktop-environment-core
 1. Yeni kullanıcı oluşturalım ve parola atayalım. Not: Sudo kurmadığınızda root yetkisi almak için su komutu kullanmanız gerekir.
$ useradd -m kullanıcıadı -G netdev,lpadmin,audio,video,plugdev,scanner,floppy -s /bin/bash
$ passwd kullanıcıadı # kullanıcıya parola atamak için
$ passwd root # root kullancısına parola atamak için

Kurulumu sonrası aşama

 1. Temizlik yapalım:
$ apt-get clean
 1. Chroot içinden çıkalım ve artık yeniden başlatabiliriz. Eğer hatalı bir şey yapmadıysanız sisteminiz düzgünce açılacaktır.